Privaatsuspoliitika

UAB HEGELMANN TRANSPORTE

 

Üldine informatsioon

Käesolev UAB Hegelmann Transporte (edaspidi Vastutav töötleja) ettevõtte privaatsuspoliitika (edaspidi Privaatsuspoliitika) sätestab tingimused isikuandmete töötlemiseks, kasutades Vastutava töötleja poolt hallatavat veebisaiti. Privaatsuspoliitika tingimused kehtivad teie puhul iga kord, kui te sisenete meie poolt pakutavasse sisusse ja/või teenustesse, olenemata teie poolt kasutatavast seadmest (arvuti, mobiiltelefon, tahvelarvuti, TV jne).

 

 

On väga oluline, et loeksite Privaatsuspoliitika tähelepanelikult läbi, kuna iga kord, kui külastate Vastutava töötleja omanduses olevat veebisaiti, nõustute Privaatsuspoliitika poolt sätestatud tingimustega. Kui te nende tingimustega ei nõustu, palun ärge külastage meie saiti ega kasutage sellel leiduvat sisu ja/või teenuseid.

 

Me kinnitame, et Vastutava töötleja veebisaidi külastajate andmeid kogutakse kooskõlas Euroopa Liidus ja Leedu Vabariigis kohaldatavatele õigusnormidele nõuetega ja vastavalt kontrolliasutuste juhiseid järgides. Meie ettevõte rakendab kõiki vajalikke tehnilisi ja administratiivseid meetmeid, mille abil kaitstakse veebisaidi külastajate kohta kogutud andmeid nende kaotsimineku, omavolilise kasutamise ja muutmise vastu.

 

Alla 16-aastased isikud ei saa edastada meie veebisaidi kaudu isiklikke andmeid. Kui olete alla 16 aasta vanune isik, peab teil enne isikuandmete sisestamist olema selleks lapsevanemate või seadusliku hooldaja nõusolek. Reeglites kasutatavad terminid on mõistetavad, sest need on määratletud EL määruses nr 2016/679 (EU) Üldise andmekaitse all.

 

Millist informatsiooni me teie kohta kogume?

Me kogume anonüümset ja üldist informatsiooni veebisaidi liikluse kohta nagu:

 

Veebisaidil võidakse kasutada järgmisi küpsiseid:

 

Statistilised ja reklaamina mõeldud küpsised

Külastaja võib seadistada oma veebilehitseja nii, et see keeldub küpsiste kasutamisest: (juhised inglise keeles)

Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari, Opera

Kui te külastate meie veebilehte, kogume me ka teavet, mis viitab viisidele, kuidas te meie teenuseid kasutate või varustab meid automaatselt loodavate külastuste statistikaga.

 

Informatsioon, mis on pärit kolmandatelt isikutelt

Me võime saada teie kohta informatsiooni avalikest ja kaubanduslikest allikatest (kehtivate õigusnormide poolt lubatud piirides) ja seostada seda muu teilt või teie kohta saadud informatsiooniga. Samuti võime me saada informatsiooni teie kohta kolmandate isikute sotsiaalvõrgustike teenuste kaudu, kui te sinna registreerute, näiteks teieFacebook’ikontode kaudu.

 

Muu meie poolt kogutav informatsioon

Teil on võimalik keelduda meile teatud tüüpi teabe edastamisest (näiteks info, mida küsitakse, kui saadate päringu meie veebisaidile), kuid sel juhul võib juhtuda, et teil ei ole võimalik saada vastust veebisaidi kaudu saadud päringutele.

 

Kuidas me teie informatsiooni kasutame?

Me kogume teie kohta andmeid legaalselt, sest meil on õigustatud huvi säilitada oma veebisaidi stabiilsust ja jälgida selle külastusi.

Me võime kasutada kogutud informatsiooni järgmistel eesmärkidel:

 

Mida me teeme selleks, et teie informatsiooni kaitsta?

Isikuandmeid kaitstakse kaotsimineku eest, omavolilise kasutamise ja muutmise eest. Meil on sisse seatud füüsilised ja tehnilised meetmed, et kaitsta kogu meie poolt teenuste osutamise hõlbustamiseks kogutud informatsiooni. Pidage siiski meeles, et kuigi me astume asjakohaseid samme teie andmete kaitsmiseks, ei ole olemas ühtki veebisaiti, veebipõhiseid ülekandeid, arvutisüsteemi ega juhtmevaba ühendust, mis oleks täiesti turvaline.

Me säilitame teie andmeid ühe aasta jooksul pärast meie sisu või teenuste viimast kasutust. Selle tähtaja möödumisel isiklikud andmed kustutatakse viisil, mis ei võimalda neid taastada.

 

Teie õigused

Andmesubjekt, kelle andmeid Vastutava töötleja tegevuse käigus töödeldakse, omab järgmisi õigusi:

 

Kui te ei soovi enam oma isiklike andmete töötlemist otseturunduse eesmärgil, kaasa arvatud profiilide loomine, võite saata sellekohase e-kirja aadressil legal@hegelmann.com ja esitada vastuväiteid oma andmete töötlemise suhtes otseturunduse eesmärgil ja/või oma andmete automaatse töötlemise suhtes, kaasa arvatud profiilide loomine**, ilma oma nõudmist põhjendamata.

 

**Teie poolt meile edastatud isikuandmete põhjal võime koostada teie isikuandmetest profiile, mille eesmärgiks on pakkuda teile individuaalseid lahendusi ja teha sobivaid eripakkumisi. Te võite oma nõusoleku isikuandmete automaatseks töötlemiseks, kaasa arvatud profileerimine ja töötlemine, tühistada või esitada sellele vastuargumente.

Andmesubjektil on õigus esitada Vastutavale töötlejale mis tahes nõudeid või juhiseid seoses oma isikuandmete töötlemisega, saates sellekohase kirjaliku taotluse aadressil Agronomijos g. 55, 47480 Kaunas.

 

Olles saanud sellise nõude või juhise, kohustub Vastutav töötleja ühe kuu jooksul alates nõude kuupäevast saatma andmesubjektile vastuse ja võtma või keelduma võtmast nõudes kirjeldatud meetmeid. Vajadusel võib nimetatud periood kuuluda pikendamisele kuni kahe lisakuuni, sõltuvalt nõuete arvust ja keerukusest. Sellisel juhul peab Vastutav töötleja andmesubjekti sellest ajapikendusest teavitama ühe kuu jooksul alates nõude kättesaamisest ning tooma ära viivituse põhjused.

 

Vastutav töötleja ei pruugi võimaldada andmesubjektidele ülalkirjeldatud õiguste teostamist, välja arvatud keeldumine andmete töötlemisest otsesel turunduseesmärgil, seaduses sätestatud juhtudel, kui on vaja tagada õigusrikkumiste, kutse- või teenistusetika rikkumise ennetamine, uurimine ja avastamine, samuti kui on tegemist andmesubjekti või teiste isikute õiguste ning vabaduste kaitsega.

 

Kolmandate isikute veebisaidid, teenused ja tooted meie veebisaitidel

Vastutava töötleja veebisait võib sisaldada kolmandate isikute reklaamitahvleid, linke teistele veebisaitidele ja teenuseid, mida Vastutav töötleja ei kontrolli. Vastutav töötleja ei vastuta kolmandate isikute saitidelt kogutud informatsiooni turvalisuse ja privaatsuse eest. Soovitame tutvuda kolmandate isikute veebisaitide ja teie poolt kasutatavate teenuste puhul kohaldatavate isikuandmete puutumatust käsitlevate teadetega.

 

Küpsised

Kui te külastate Vastutava töötleja veebisaiti, tahame pakkuda just teie vajadustele vastavat sisu ja teie jaoks kohandatud teenuseid. Seetõttu tuleb meil kasutada küpsiseid. Need on väikesed tekstikujulised andmeplokid, mis tekivad automaatselt, kui te saiti lehitsete ja mis saadetakse teie arvutisse või terminaliseadmesse. Küpsised aitavad andmete haldajal muuta teie veebikogemuse mugavamaks – nad tunnevad teid ära eelmise külastajana teatud veebisaidil, salvestavad teie saidikülastuse ajaloo ja kohandavad saidi sisu sellele vastavalt. Küpsised aitavad ka tagada veebisaidi veatu toimimise, võimaldavad meil jälgida meie veebisaidi külastuste tihedust ja kestust ning koguda statistilist informatsiooni saidi külastajate arvu kohta.

 

Meie saidil kasutatavate küpsiste kirjeldused

Küpsise nimetus

Küpsise tüüp

Loomise hetk

Kehtivusaeg

Kasutatud andmed

_ga

Statistilised küpsised

Veebisaidi avamine

2 aastat

Kordumatu tunnus

_gid

Statistilised küpsised

Veebisaidi avamine

24 tundi

Kordumatu tunnus

tv_session_id

Funktsionaalsed küpsised

Veebisaidi avamine

Külastusseansi ajal

Kordumatu tunnus

interface_lang

Funktsionaalsed küpsised

Veebisaidi avamine

4 kuud

Keele kood

cookieconsent_status

Funktsionaalsed küpsised

Nupu „nõustun“ klõpsamine

24 tundi

Valitud väärtus

 

Kuidas küpsiseid hallata ja kustutada

Kui te kasutate meie sisule ligipääsemiseks veebilehitsejat, võite seadistada oma lehitseja nõustuma kõikide küpsistega, keelduma kõikidest küpsistest või teavitama teid küpsise allalaadimisest. Kõik veebilehitsejad on erinevad, seega kui te pole kindel, kuidas küpsiseid puudutavaid eelistusi muuta, otsige abi „help“ menüüst. Teie seadme operatsioonisüsteemil on täiendavad küpsiste kontrollmehhanismid. Kui te ei soovi informatsiooni kogumist küpsiste abil, kasutage lihtsat protseduuri, mis on saadaval enamikus veebilehitsejates ja mis võimaldab teil küpsistest keelduda. Täiendava informatsiooni saamiseks küpsiste haldamise kohta külastage lehekülge: www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Pidage siiski meeles, et küpsiste kustutamine võib mõnedel juhtudel aeglustada lehitsemise kiirust, piirata mõnede saitide toimivust või blokeerida juurdepääsu veebisaidile.

Meie veebisait võib sisaldada linke teiste inimeste, ettevõtete või organisatsioonide veebisaitidele. Palun võtke arvesse, et Vastutav töötleja ei vastuta selliste veebisaitide sisude eest või nende poolt kasutatavate isikuandmete puutumatuse põhimõtete eest. Seega, kui te klõpsate lingile Vastutava töötleja veebisaidil, et saavutada ligipääsu teistele veebisaitidele, tutvuge eraldi nende saitide privaatsuspoliitikaga.

 

Võtke meiega ühendust

Kui teil on käesoleva Privaatsuspoliitika osas küsimusi, ärge kõhelge võtmast meiega ühendust teile sobival viisil:

Posti teel: Agronomijos g. 55, 47480 Kaunas

Telefonil: +370 37 788 600

E-posti teel: legal@hegelmann.com